Ung Jazz Falun är en ungdomssektion inom Falu Jazzklubb med huvudsaklig uppgift att i samverkan med närliggande musikskolor ge jazzintresserade ungdomar upp till 25 år möjligheten att presentera sin egen musik på egen scen.

 

  • UNG JAZZ FALUN  har egen styrelse och egen budget, med fullt ansvar.
  • Konsertverksamheten styrs med kulturell ungdomsinriktning med sikte på ungdomskulturen i Falun.
  • UJF är en del av Ung Jazz Dalarna och ingår i dess organisation.
  • UJF har kontakter med Svensk Jazz ungdomsverksamhet och dess ungdomsansvarige.
  • UJF utvecklar i sin verksamhet även utbildningar inom musikområdet i samverkan med andra musikintressenter samt Riksförbundet Svensk Jazz.
  • UJF utvecklar jämställdhet inom sin verksamhet i nära samarbete med IMPRA
  • UJF bedriver utbildning i yrkesfrämjande syfte inom jazzmusikområdet, i sitt samarbete med skolor.